Ring oss

08-746 91 49

Hållbarhet

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna, med det resonemanget så vill väl alla var med på tåget. 
De 17 globala målen för hållbarhet utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla! När Bomans arbetar med dessa frågor så gör vi det från grunden. 
Vi tar fram och föreslår processer med så låg förbrukning som möjligt, oavsett resurser. 
Kontakta gärna oss för vidare diskussioner. 

Bomans i särklass viktigaste miljömål, är Giftfri miljö – även ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.

Att vi valde att arbeta med detta mål kändes helt naturligt, vår bransch är starkt förknippad med kemikalier och kemiska processer som härstammar från en tid då miljöarbete inte uppfunnet. Vi arbetar aktiv med att förbättra vattenrening och utvärderar ständigt nya mer miljöanpassade processer. Alla företag kan och bör ha en idé om hur man minimerar föroreningar, avfall och utsläpp. Det syftar till att säkerställa ren luft och mark liksom rent vatten – utan giftiga kemikalier och andra föroreningar.

99% av våra processer är i dag anpassade efter RoHS-direktivet, vilket bland annat innebär att de är fria från bly, kadmium, kvicksilver och 6-värda kromater m.fl.

Hållbarhet

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna, med det resonemanget så vill väl alla var med på tåget. 
De 17 globala målen för hållbarhet utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla! När Bomans arbetar med dessa frågor så gör vi det från grunden. 
Vi tar fram och föreslår processer med så låg förbrukning som möjligt, oavsett resurser. 
Kontakta gärna oss för vidare diskussioner. 

Bomans i särklass viktigaste miljömål, är Giftfri miljö – även ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.

Att vi valde att arbeta med detta mål kändes helt naturligt, vår bransch är starkt förknippad med kemikalier och kemiska processer som härstammar från en tid då miljöarbete inte uppfunnet. Vi arbetar aktiv med att förbättra vattenrening och utvärderar ständigt nya mer miljöanpassade processer. Alla företag kan och bör ha en idé om hur man minimerar föroreningar, avfall och utsläpp. Det syftar till att säkerställa ren luft och mark liksom rent vatten – utan giftiga kemikalier och andra föroreningar.

99% av våra processer är i dag anpassade efter RoHS-direktivet, vilket bland annat innebär att de är fria från bly, kadmium, kvicksilver och 6-värda kromater m.fl.

Följ vår vardag

Besöksadress

Kontakt