Ring oss

08-746 91 49

Lackering

PULVERLACKERING

Vi utför pulverlackering av en mängd olika material och typer av gods, från enstaka delar till stora serier, från enkla till mycket komplexa detaljer med mycket maskering. Tack vare att vi själva utför förbehandlingen har vi full kontroll på slutresultatet. För att säkerställa en hög kvalité utförs avsyning av det färdiga godset med hjälp av vår processövervakning. Beroende på förbehandling passar pulverlackering för både enkla kravfria inomhusmiljöer och extrema utomhusmiljöer med tuffa krav på korrosionsskydd.Pulverlackering är en torr lackeringsmetod som fick sitt genombrott i slutet av 1960-talet. Eftersom färgen inte innehåller några lösningsmedel får den också en bra miljöprofil, vilket bidragit till dess popularitet. Idag används pulverlackering på en mängd industriprodukter, alltifrån kylskåp med höga krav på ytfinish till entreprenadmaskiner som måste skyddas mot korrosion.Pulverfärg består av bindemedel, fyllnadsmedel, tillsatsmedel och oftast även pigment. Det finns många slags bindemedel; valet avgörs mestadels av om färgen ska användas inom- eller utomhus. Tillsatsmedlen används också för att ge färgen speciella egenskaper ex. ytstruktur, glans och friktion m.fl.Pulverfärg tillverkas genom att blanda ingredienserna under försiktig uppvärmning och köra massan genom en extruder (strängsprutningsmaskin). Därefter kyls massan, och färgen bryts först till centimeterstora chips. Dessa mals till ett fint pulver, där varje korn innehåller alla nödvändiga komponenter. Detta är den färdiga pulverfärgen.Det vanligaste sättet att applicera färgen är att ladda upp den elektrostatiskt med hjälp av en så kallad elstatspistol.. När färgen har applicerats på underlaget är nästa steg smältning och härdning, vilket normalt sker i en ugn i cirka 200° C.Det vanligaste är att använda pulverfärg på metall, men tillämpningar på trä och plast blir allt vanligare.Pulverlackering har en bra miljöprofilTill skillnad mot vanliga färger innehåller inte pulverfärg några lösningsmedel, så kallade VOC (lättflyktiga organiska föreningar). Även luften som ventilerar lackboxen kan renas och återcirkuleras, vilket är positivt från energisynpunkt. Sammantaget är pulverlackering en metod med riktigt bra miljöprofil.

VÅTLACKERING

Vissa material och produkter passar bäst för våtlackering. Våtlackering går att få i vilken nyans som helst, enligt likare, NCS kartan eller färgkoder.

"Som en komplett ytbehandlingsleverantör är det viktigt att varje individ, varje avdelning och att varje steg process levererar rätt kvalité, i rätt tid till nästa steg och slutligen till kund."

Följ vår vardag

Besöksadress

Kontakt